PACIENTŲ APKLAUSA

KVIEČIAME UŽPILDYTI PACIENTŲ APKLAUSOS ANKETĄ!

Mieli pacientai,

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gydymo įstaigą. Mes nuolat siekiame gerinti teikiamų paslaugų kokybę, teikti pacientų lūkesčius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, todėl Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Maloniai prašytume užpildyti žemiau pateiktą Pacientų apklausos anketą. Anketa anoniminė, Jūsų atsakymai bus analizuojami tik apibendrintos statistikos tikslu, todėl neturės jokios įtakos Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) tolesniems santykiams su mūsų gydymo įstaigos personalu.

Tik su Jūsų pagalba galime sužinoti Jūsų vertinimus bei pageidavimus, ką reikia tobulinti, kad kiekvienas norėtumėte pas mus sugrįžti.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir Jūsų atsakymus!

Anketa:

Svarbu: mūsų įstaigoje besilankantys pacientai siūlymus, pastabas, skundus gali anonimiškai įmesti į Pasiūlymų dėžutę, kuri yra pakabinta prie įėjimo į kliniką durų. Bet kuris darbuotojas, pacientui pageidaujant, gali priimti jo raštišką atsiliepimą, ir pats jį perduoti atsakingam asmeniui ar įmesti į Pasiūlymų dėžutę.