MOKAMOS PASLAUGOS

Įstaigoje teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

  • Paslaugos draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus paciento sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų).
  • Pacientas, neturėdamas gydytojo siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi dėl ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (procedūros, tyrimo ir pan.).
  • Pacientas pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras.
  • Pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o Įstaiga turi galimybes suteikti daugiau paslaugų nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa.
  • Pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
  • Teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas.

Už suteiktas paslaugas pacientai gali atsiskaityti grynaisiais pinigais ar banko mokėjimo kortelėmis įstaigos registratūroje.

Išsamiai su Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka galite susipažinti čia:
„Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka“

Mokamų paslaugų kainynai:
„Paslaugų kainynas“
„Odontologinių paslaugų kainynas“
„Laboratorinių tyrimų kainynas“