REGISTRACIJA PAS GYDYTOJĄ

Registruotis priėmimui pas gydytoją galima:

Jeigu Jums reikia ATŠAUKTI PASKIRTĄ VIZITĄ pas gydytoją, tai padaryti galite prisijungę prie IPR informacinės sistemos ar bendruoju telefonu +370 41 550 065 arba mob. tel.: +370 616 505 50, odontologijos kabineto tel.: +370 41 550 075.

Svarbu: pakankama šeimos gydytojo priėmimo trukmė yra svarbi sunkiai sergantiems pacientams, kurie turi specialiųjų ir sudėtingų bendravimo poreikių, pvz., sutrikusi pažintinė funkcija, reikalingas vertėjas ir/ar globėjas konsultacijos metu ar pan., turintys fizinę negalią, esant kitoms problemoms, kurių sprendimas užima ilgesnį laiką, įvertinus paslaugos trukmės poreikį paciento kokybiškos paslaugos užtikrinimui. Todėl įstaiga apsilankymų pas gydytoją registravimo tvarkoje turi numačiusi galimybę tokiems pacientams užtikrinti ilgesnę gydytojo priėmimo trukmę.

Instrukcija kaip užsiregistruoti pas gydytoją el. būdu: