NUOTOLINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Nuotolinė konsultacija – tai ryšio priemonėmis teikiama šeimos gydytojo arba šeimos gydytojo komandos nario paslauga pacientui, jam tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje.

Šios paslaugos paskirtis – konsultuoti pacientą, paskirti ar tęsti tyrimų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą ir suteikti kitas paslaugas, pacientui nevykstant į sveikatos priežiūros įstaigą.

Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už nuotoliniu būdu pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

Teikdamas nuotolinę paslaugą, sveikatos priežiūros specialistas gali:

  • konsultuoti pacientą;
  • paskirti ar tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis) skyrimą;
  • skirti tyrimus, komentuoti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar medicinos pagalbos priemonių vartojimą, kai paciento būklė stabili;
  • išduoti ar pratęsti elektroninius nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus pagal galiojančius teisės aktus.

Pacientas ar jo atstovas, pageidaujantis gauti nuotolinę paslaugą, turi paskambinti į registratūrą telefonu +370 41 550 065 arba mob. telefonu +370 616 505 50. Registratorius paskirs laiką nuotolinei konsultacijai ir informuos pacientą, kokiu būdu su juo susisieks sveikatos priežiūros specialistas.

Nuotolinė paslauga gali būti neteikiama, jei:

  • pacientas nėra raštu išreiškęs savo valios gauti nuotolinę paslaugą;
  • pacientas nenurodė informavimo priemonių, kuriomis pageidauja gauti nuotolinę paslaugą;
  • nustatant paciento tapatybę ir užduodant jam identifikavimo klausimus, su pacientu ar jo atstovu bendraujančiam sveikatos priežiūros specialistui kyla abejonių dėl paciento tapatybės;
  • be tiesioginės apžiūros negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu ir įvertinti paciento būklės;
  • prašoma paskirti kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, kurių pacientui anksčiau nebuvo skiriama.

Svarbu: nuotoliniu būdu siuntimai II, III lygio specialistų konsultacijoms neišduodami.