KAIP PRISIRAŠYTI PRIE ĮSTAIGOS

Prisirašyti prie Tilžės g. bendrosios praktikos gydytojo kabineto labai paprasta:

ARBA

 • Užpildykite „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“:
  „Prašymas
 • Prašymas pildomas vadovaujantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas.
 • Prašymą pateikite vienu iš šių būdų:
  • atvykti į Įstaigą;
  • atsiųsti elektroniniu paštu (info@tilzesbpg.lt), prašymą pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu;
  • paštu arba per pasiuntinį kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • KARANTINO METU – į įstaigos elektroninį paštą atsiųsti nufotografuotą ar nuskenuotą užpildytą ir pasirašytą formą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaiko gimimo liudijimą).
 • SVARBU! Kartu su užpildytu ir pasirašytu prašymu jums reikės pateikti šiuos dokumentus:
  • vaikams – gimimo liudijimą arba asmens pasą,
  • suaugusiems – pasą arba asmens tapatybės kortelę,
  • paciento globėjams – notariškai patvirtintus globos dokumentus.

Asmuo negali būti prirašytas prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jeigu jis nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu.
„GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE ĮSTAIGOS TVARKOS APRAŠAS“