IŠKVIETIMAI Į NAMUS

Iškvietimai į namus registruojami pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 iki 12:00 val., kreipiantis: Paslaugos namuose teikiamos:
VAIKAMS:
  • naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris;
  • sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
  • vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
SUAUGUSIEMS:
  • asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
  • pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
  • pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
Visais atvejais apie būtinybę teikti paslaugas namuose sprendžia gydantis gydytojas.

Pacientai gydytojus į namus turi kviestis pagrįstai, motyvuotai, kai tikrai patys dėl sveikatos būklės negali atvykti į įstaigą. Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalba.

Svarbu: Jeigu pacientas gyvena daugiabučiame name – būtina pasakyti durų kodą, kontaktinį telefoną. Kviečiant šeimos gydytoją į namus nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai.